Over Ons / Cases / Indaver

KBS-Systems & Indaver

Luc Van Goethem, Expert Engineer Elektriciteit en Instrumentatie

“KBS Systems heeft intussen al enkele projecten voor Indaver uitgewerkt, waarvan de installatie van brandwerende afdichtingen één van de meest recente is. Vaak laten we projecten door hen uitvoeren, al dan niet in onderaanneming.”

“Hoewel dit project iets trager op gang kwam dan we zelf gehoopt hadden, zijn we erg blij met de uiteindelijke uitvoering en van het eindresultaat. Zo werden de werken pas een maand later dan de vooropgestelde planning gestart, met een andere ploeg dan eerst voorzien was. Dat kwam door een opgelopen vertraging bij de bestelling van bepaalde producten en de FM regulering ervan. Maar eens de producten er waren, werd er snel geschakeld en de werken werden uitermate nauwkeurig uitgevoerd en opgevolgd. Een blijvende samenwerking.”


Snelle schakeling na enige vertraging

Luc Van Goethem

Meer weten over onze oplossingen?

Contacteer ons