Totaalservice in brandweerstand en -compartimentering

Sinds de jaren ’70 heeft Control & Protection zich gemanifesteerd als erkende installateur en leverancier met betrekking tot de brandcompartimentering. Onder de vleugels van Control & Protection werd in 1984 KBS Systems opgericht als installatiebedrijf van het volledige gamma aan brandwerende toepassingen. Dankzij de vragen van onze industriële gerenommeerde klanten, is KBS Systems kunnen doorgroeien tot een installatiebedrijf dat een totaalservice kan bieden voor elke brandcompartimentering met de garantie van de juiste brandweerstand.

Pioniers in brandwetgeving

Begin jaren ’80 stond de brandwetgeving in ons land nog in de kinderschoenen. De eerste reglementeringen waren het gevolg van enkele catastrofale branden die de jaren en decennia voordien ons land hadden getroffen.

KBS Systems behoort vandaag tot de absolute pioniers van gespecialiseerde installatiebedrijven die vanaf het prille begin de evolutie van de brandwetgeving opvolgen én correct kunnen toepassen.

We behoren tot het selecte gezelschap van bedrijven die in de beginjaren nog zelf dienden in te staan voor het financieren, voorbereiden en realiseren van officiële brandattesten. 

Door invoering van de Europese wetgeving en normeringen zijn het momenteel de grote industriële fabrikanten (BASF, PROMAT, HILTI) welke instaan voor de brandtesten. 

Gespecialiseerd in industrie en nucleaire sector

Dankzij onze jarenlange ervaring en diepgaande expertise voeren wij niet alleen opdrachten uit in residentiële gebouwen of de retailsector, maar bouwden we ook een sterke reputatie op in de industrie en de nucleaire sector.

Zo beschikken wij over de nodige specialisten, vereiste veiligheidscertificaten (VCA*) en kwaliteitsmanagementsystemen om ook in de nucleaire sector de brandveiligheid te garanderen, zelfs tot in de reactorgebouwen en bijhorende installaties.

Sterke adviesrol en werken in eigen beheer

Onze klanten mogen rekenen op gespecialiseerd advies, gebaseerd op inspecties ter plaatse. Op basis van onze analyses werken we op maat een technisch voorstel uit voor het realiseren van de beoogde brandcompartimentering en het garanderen van de vereiste brandweerstand.

 

De uitvoering der werken gebeurt volledig in eigen beheer. Onze projectmanagers en supervisors kijken nauwlettend toe of de werken conform uitgevoerd worden zodat wij onze eindklant een garantie naar brandwerendheid toe kunnen bieden vastgelegd in een gedocumenteerd As built dossier.

Meer weten over onze dienstverlening voor brandcompartimentering en brandweerstand?

Contacteer ons met al je vragen